Skitsch

Logo Skitsch

SKITSCH là một cách thiết kế mới, không phải phong cách, nhưng sự sáng tạo mới này được đảm bảo bằng các cam kết của các nhà thiết kế.

SKITSCH cung cấp đồ nội thất, phụ kiện kết hợp giữa chức năng và cảm xúc. Hãy nghĩ đến các mục đích khác nhau cho ngôi nhà của bạn, trong nhà và ngoài trời, sự đa dạng về thị hiếu, những chức năng bị lãng quên, tính ứng dụng cao và giải trí. Khi sự sáng tạo trở thành thường xuyên và bạn có thể tạo ra một môi trường cho cá nhân mình .