Danese

Logo Danese

Công ty Danese Milano được thành lập vào năm 1957 và giữ vai trò quyết địnhtrong sự phát triển các ý tưởng đặc biệt của ngành thiết kế tại Ý. Sự phát triển cũng như cải tiến của Daneses trong các thiết kế được công nhận là năng động và sáng tạo. Danese dành phần lớn thời gian tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn trong nền văn hóa thiết kế, cũng như những nghiên cứu sáng tạo, kỹ thuật sản xuất và tạo ra xu hướng từ sự đơn giản, nhưng chất lượng cao và luôn được chú trọng trong từng chi tiết. Các bộ sưu tập của Danese được phân loại thành ba nhóm chính đó là Sống, Làm việc và Ánh sáng. Danese hài lòng với sự phân loại này vì nó như một câu trả lời hiện đại cho mối quan hệ giữa con người và không gian sống của họ.